Wróć

Terapia za pomocą metody EMDR

EMDR, czyli Eye Movement Desensitization and Reprocesing, moglibyśmy przetłumaczyć
jako terapię odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych. Obecnie terapia EMDR jest
rekomendowana przez WHO, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i
Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako
skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego.

Kilka informacji na temat pochodzenia EMDR.

Jej twórczynią jest Francine Shapiro, która w 1987 roku odkryła, że szybkie i powtarzające się ruchy gałkami ocznymi wpływają na osoby, które doświadczyły traumatycznych przeżyć, zdecydowanie redukując i zmniejszając objawy lęków jakie towarzyszyły pacjentowi. Aby sprawdzić na ile trafna
była jej obserwacja, przeprowadziła swoje pierwsze badania i już w 1989 roku, na łamach
Journal of Traumatic Stress, opublikowała jego wyniki, potwierdzające skuteczność
wykorzystywania w określony sposób ruchu gałek ocznych. Od tych pierwszych badań,
gdzie wykazano jedynie skuteczność szybkich ruchów gałek ocznych w redukcji stresu,
terapia EMDR rozwijała się i ewoluowała, by w końcu stać się bardzo rozbudowaną formą
psychoterapii, podczas której pracuje się zarówno z silnymi emocjami, jak i negatywnymi
przekonaniami oraz rekcjami z ciała.

Jak to właściwie działa?

Terapia EMDR to naprzemienna stymulacja obu półkul poprzez
ruch gałek ocznych, które powodują przywołanie bolesnych wspomnień, skupiając się na
emocjach i obrazach. Konfrontacja z przeszłością pozwala przetworzyć traumę stającą się
tylko wspomnieniami nie mającymi żadnego negatywnego ładunku emocjonalnego, który
wiązał nas dotychczas. Przetwarzanie informacji powinno prowadzić nasz mózg w stronę
takiego rozwiązania, które będzie dla nas zarówno zdrowe, jak i adaptacyjne.
W praktyce pacjent proszony jest o skupienie uwagi na różnych składnikach jednego
zaburzającego wspomnienia (najgorsze wyobrażenia, negatywne przekonania, emocje
i odczucia fizyczne) – zgodnie ze standaryzowanym protokołem – a równocześnie na
śledzeniu wzrokiem bodźca (z reguły palców terapeuty), który porusza się szybko od
prawej do lewej strony. Od samego początku pacjent proszony jest także o określenie
pozytywnego przekonania, do którego chciałby dojść, jako celu terapeutycznego.

Do kogo skierowana jest terapia EMDR?

Najogólniej ujmując to terapia dla osób, które
przeżyły bolesne, traumatyczne doświadczenia i borykają się z ich psychicznymi
konsekwencjami. Jakimi? EMDR może być pomocny w przypadku uzależnienia, PTSD,
niepokoju, problemów z samooceną, chronicznego bólu, fobii, depresji, lęku napadowego,
zaburzeń odżywania czy ataków paniki.

Dla osób, które chciałyby bardziej wdrożyć się w tematykę związaną z terapią EMDR polecam książkę „Zostawić przeszłość w przeszłości” Francine Shapiro.

Przy pisaniu artykułu wykorzystałem następujące źródła:

  • “Żałoba. Psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna i EMDR” Antonio Onofri, Cecilia
    La Rosa 

  • “Zostawić przeszłość w przeszłości” Francine Shapiro 

  • https://emdr.org.pl/o-emdr/
  • https://psychoterapiacotam.pl/dla-kogo/terapia-emdr/

oprac. Michał Koliński Psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta EMDR

Wsparcie dla Ciebie bez wychodzenia z domu

Nie wiesz, który specjalista będzie dla Ciebie najlepszy? Umów się na bezpłatną rozmowę lub napisz do nas